Taalklas

Taalondersteuning op Voorhoute

Wij zijn trots op onze Taalklas, waarin leerlingen profiteren van extra taalondersteuning.

Dit kunnen nieuwkomers zijn voor wie Nederlands een tweede taal is geworden, maar het kunnen ook kinderen zijn die al langer in Nederland zijn. Ook kinderen die het Nederlands als moedertaal hebben, hebben soms taalondersteuning nodig.

De meeste taalondersteuning gebeurt in de groepen zelf, maar buiten de groep wordt in de zogenaamde taalklassen extra ingestoken op taalonderwijs.

In de taalklas voor de nieuwkomers ligt het accent op woordenschatuitbreiding, het leren van handige zinnen in de dagelijkse (school) praktijk en de correcte uitspraak van het Nederlands. Het mondelinge Nederlands heeft vooral de nadruk.

We werken in deze taalklas met de methode Mondeling Nederlands Nieuw. Deze methode werkt volgens steeds terugkerende thema’s. Tijdens elke nieuwe ronde wordt de woordenschat (en het arsenaal van handige zinnen) verder uitgebreid.

De zogenaamde oudkomers (kinderen die al langer in Nederland zijn) en kinderen van wie het Nederlands de moedertaal is, worden begeleid bij verschillende schoolvakken. Ook wordt (indien nodig) aandacht besteed aan de uitspraak van het Nederlands.

De begeleiding kan verschillende vormen hebben b.v.:

  • Het maken van een taalles, waarbij moeilijke woorden worden uitgelegd.
  • Het voorbespreken van een les aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer etc. Begrippen worden besproken die kinderen nodig hebben om de les in de eigen groep te kunnen volgen. Hier wordt ook gewerkt aan de overgang van dagelijkse taal naar schooltaal. Dagelijkse taal: het ene dier wordt gegeten door een ander, dat op zijn beurt ook weer gegeten wordt. Schooltaal begrippen: voedselketen, prooi, jager.
  • Het alvast bespreken/ herhalen van de woorden van een woordenschatles.

Naast de taalklassen geven ook nog andere extra leerkrachten en stagiaires taalondersteuning aan kinderen.

Mocht u een keer willen komen kijken in een taalklas, dan bent u van harte welkom!

U kunt dan contact opnemen met juf Hedy om een afspraak te maken; zij werkt op maandag en woensdag.