Leerlingenraad

IKC Voorhoute werkt met een leerlingenraad. Aan het begin van het schooljaar stelt een aantal leerlingen uit de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 zich verkiesbaar voor de leerlingenraad. De andere leerlingen kiezen wie er uiteindelijk in de leerlingenraad komen. De onderbouw wordt vertegenwoordigd door een ouder. De leerlingenraad vergadert ongeveer 1 keer per maand met juf Joany (leerkracht groep 1-2) en juf Jolanda (directie). De leerlingenraad brengt zelf agendapunten in, die voorafgaand aan de leerlingenraad in de groep worden besproken. Gespreksonderwerpen zijn bijvoorbeeld: afspraken, aanschaf speel-leermateriaal, ontwikkeling schoolplein.