groep6 groep8 informatie

Welkom in groep 8!

Groep 8 is altijd een spannend jaar. Niet alleen omdat het je laatste jaar op de basisschool is, maar ook omdat we proberen de leerlingen zoveel mogelijk leerstof beheersen aan het einde van het schooljaar. In januari/februari krijgen de leerlingen een voorlopig schooladvies, en kiezen ze een vervolgschool. In april is het tijd voor de Eindtoets. Het resultaat van deze toets is niet leidend, aangezien de leerlingen al een advies hebben gehad. Wel kan het schooladvies naar boven toe worden bijgesteld. In groep 8 wordt veel leerstof van groep 7 herhaald, maar komen er ook nieuwe zaken aan bod. 

 

 lezen taal  rekenen  schrijven lezen wereldorientatie woordenschat1