groep4
lezen taal rekenen schrijven lezen woordenschat2

Lezen. Heel veel tijd wordt er nog besteed aan het technisch lezen, het zgn. voortgezet technisch lezen. In groep 3 hebben de kinderen al geleerd eenvoudige teksten te lezen en dat wordt direct na de vakantie opgehaald. We werken met de methode Estafette. De kinderen werken dan aan: het verhogen van het tempo van lezen, het op toon voorlezen, maar ook aan het oefenen met moeilijke woorden, o.a. woorden met drie, vier lettergrepen. Daarvoor gebruiken we het oefenboekje: Vloeiend & Vlot. Voor-koor-zelf-lezen is een veelgebruikte werkvorm.

Begrijpend lezen wordt vanaf de kerstvakantie apart aangeboden. We werken met de methode Grip op lezen.  Stapsgewijs wordt geleerd hoe je een tekst moet aanpakken, als je die tekst goed wil begrijpen. We werken o.a. met Nieuwsbegrip. Het is belangrijk veel leeskilometers te maken: dus thuis blijven lezen is erg belangrijk! Ook voorlezen, thuis en op school, blijft belangrijk voor het vergroten van het leesplezier en de motivatie.