groep4
lezen taal rekenen schrijven lezen woordenschat2

Schrijven(Pennenstreken)

Het programma voor groep 4, bestaande uit 36 lesweken, richt zich op hoofdletters leren schrijven. De volgorde van hoofdletters leren schrijven: 1) instructiefilmpje, 2) schrijven in open vlak, 3) op korte lijntjes en 4) in liniatuur, waarbij leerlingen telkens een stapje kleiner leren schrijven. Pennenstreken koppelt het leren schrijven aan het spellingonderwijs.