groep4
lezen taal  rekenen schrijven lezen woordenschat2

Rekenen (Wereld in Getallen)

  • De thema's in het rekenboek sluiten aan bij de belevingswereld van het kind.
  • Herkenbare situaties en contexten worden gebruikt in verschillende fase”s van het leerproces: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en toepassen. Hierdoor gaan de kinderen beseffen waarom rekenen zo belangrijk is. 
  • We maken daarbij veel gebruik van materialen zoals:  blokjes, fiches, het rekenrekje, munten/geld en de kralenstang (t/m 100) (doen, voelen en ervaren).
  • Ook is er veel aandacht voor automatiseringsoefeningen.
  • Er zijn 8 blokken van 4 lessen per week (duurt 4/5 weken). Elke week zijn er ook nieuwe oefeningen op de computer.
  • De wereld in getallen heeft een vaste weekopbouw. Elk rekenonderwerp wordt op een vaste dag in de week behandeld. Dit geeft kinderen houvast. Zo is elke 3e les van de week gewijd aan meten, meetkunde, tijd en/of geldrekenen.
  • Elk blok wordt afgerond met een toets. A.d.h.v. deze uitslagen kunnen de kinderen gaan herhalen of verrijken. 
  • Vanaf het tweede half jaar werken de kinderen zelfstandig aan een weektaak. In de opgaven komt alleen behandelde stof aan bod. Bij de weektaak horen ook oefeningen op de computer.
  • De weektaak is opgedeeld in 3 niveau’s:

    *     : minimumniveau

    **   : basisniveau 

    *** : plusniveau