groep4
 lezen taal rekenen schrijven lezen woordenschat2

Taal en Spelling

In groep 3 t/m 8 maken we voor taal en spelling gebruik van de methodes Taal op Maat en Spelling op Maat. We vinden het belangrijk dat kinderen een brede kijk op taal ontwikkelen. Deze methode geeft aandacht aan veel verschillende onderwerpen, zoals: grammatica, literatuur, schrijven, taalbeschouwing en woordenschat. Door de verscheidenheid aan opdrachten blijven de kinderen betrokken en enthousiast.