groep3
lezen taal rekenen  schrijven

Schrijven(Pennenstreken)

Met Pennenstreken leren de kinderen stap voor stap schrijven. Hierbij is veel aandacht voor het automatiseren van de vorm en het traject van de letter. In drie stappen wordt van elke letter (via een instructief letterfilmpje) de schrijfvorm geautomatiseerd. Daarna schrijven de leerlingen de letter in het open vlak, op een kort lijntje en uiteindelijk tussen de lijnen. Elke nieuwe letter passen ze toe in combinatie met eerder geleerde letters in woorden en zinnetjes. Bij elke stap kijken ze terug op het eigen resultaat en zetten vandaar uit de volgende stap.