groep3
lezen taal  rekenen schrijven

Wij werken met de methode ‘De Wereld in Getallen’. Aan het begin van het jaar zullen wij veel werken met de hoeveelheden, die later omgezet worden in echte sommen.

  • Tot de kerstvakantie: werken met getallen 1 tot 10, verkennen van 11 tot 20 (met telraam of andere hulpmiddelen).
  • Na de kerstvakantie: werken met getallen 1 tot 20, verkennen tot 100, minder hulpmiddelen, meer uit het hoofd rekenen. Vanaf dit moment gaan de leerlingen ook oefenen met een tweezijdig werkboek. De blauwe kant zijn de lessen, die we samen doen en de rode kant is bedoeld voor het zelfstandig werken. Wat ze dan geleerd hebben in de les, kunnen ze zelfstandig gaan oefenen en toepassen, maar ze mogen zeker nog om hulp vragen!

Wij werken voor de vakken lezen en rekenen ook aan de computer of IPad.