groep3
 lezen taal rekenen schrijven

De start in groep 3. Een spannend jaar waarin de nadruk zal liggen op het leren lezen. Voor taal en lezen werken wij met de methode Lijn 3 van Uitgeverij Malmberg. Lijn 3 is een complete taal-leesmethode waarmee uw kind op een speelse en verantwoorde manier leert lezen. Maar Lijn 3 is meer dan lezen alleen: in de wereld oriënterende thema's van Lijn 3 leren de kinderen ook meer over de wereld om hen heen. We laten kinderen zelf op zoek gaan naar antwoorden op vragen die leven. Kinderen stellen zelf vaak de gekste vragen. Juist die vragen leveren vaak interessante gesprekken op!

Lijn 3 is ook de naam van de bus die de rode draad vormt in de methode. De vrolijke buschauffeur Ben Bus 'vertrekt' vanaf het schoolplein en 'brengt' de kinderen tijdens het schooljaar langs twaalf haltes (twaalf thema’s). Bij elk thema krijgt uw kind een sticker om in een speciaal busboekje te plakken. Als het busboekje vol is, is het jaar voorbij en kan uw kind al een vehaal lezen!

Het eerste thema van de methode heet 'De nieuwe groep'.

Dit eerste thema staat in het teken van wennen en kennismaken met elkaar en met Lijn 3. We nemen veel tijd om de kinderen wegwijs te maken in de materialen en de nieuwe manier van werken in groep 3. Een thema van Lijn 3 duurt drie weken. Uw kind werkt voor lezen in een eigen werkboek dat aan het einde van het thema mee naar huis gaat. Achter in het werkboek vindt u een speciale ouderpagina. Daar kunt u zien wat uw kind geleerd heeft met lezen.

Behalve met een werkboek werkt uw kind het komende jaar met verschillende andere materialen, zoals een leesboek, een rijtjesboek, een woordmaker en het computerprogramma op de ipads. Ook kent Lijn 3 een digibordprogramma dat bij alle lessen gebruikt wordt. Het bevat onder andere leuke letterfilmpjes.

Wilt u de materialen van Lijn 3 zien? Kom dan eens gerust kijken in onze klas.

Middags werken we voornamelijk in circuitvorm. Dit houdt in dat de leerlingen zelfstandig gaan oefenen in groepjes. Dit kan zijn in de lees- schrijf- spel- luister of ontdekhoek. Regelmatig werken we samen met groep 4, want ook zij vinden het leuk om in hoeken te mogen werken.

Thuis oefenen

Thuis kunnen de leerlingen oefenen met de oefensoftware van Lijn 3. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u via de e-mail een inlogcode, zodat er thuis extra geoefend kan worden.

lijn 3