groep1 groep2 informatie

Hoe ziet een dag in groep 1-2 eruit?

’s Morgens vanaf 8.20 uur is de inloop, de ouders mogen de kinderen in de klas brengen, waar iets klaar ligt op tafel voor de kinderen. De ouders vertrekken als de bel om 8.30 uur gaat en dan dienen ook alle kinderen in de klas te zijn. Op vrijdag is de inloop tot 8.45, dus kunt u wat langer in de klas blijven.

Na de inloop starten we met de grote kring. Samen kijken we welke dag het is en wat we deze dag gaan doen. In de grote kring bieden we taal- en rekenactiviteiten aan. Afhankelijk van het rooster gaan we daarna werken of buiten spelen. Dit doen we zowel ’s morgens als ’s middags. Tussendoor komen we altijd even terug in de kring voor een activiteit samen. Rond 10.30 uur is de fruitpauze en gaan we gezellig samen eten en drinken. We hebben 2 gezond dagen in de week waarop het eten van groente of fruit verplicht is, dit is op woensdag en vrijdag. We gaan om 12.00 uur lunchen, gezellig samen in de klas. Iedereen neemt zelf een boterham en iets te drinken mee. De schooldag eindigt om 14.00 uur. Wij sluiten de dag af in de kring en we lopen met de kinderen naar buiten.

Wat verstaan we onder werken?

Onder werken verstaan we het zelfstandig uitvoeren van verschillende activiteiten. U moet dan denken aan werken met ontwikkelingsmaterialen, zoals puzzels, kralenplank, tellotto en constructiemateriaal. Dit doen ze niet alleen met het materiaal aan de tafels, maar ook in de verschillende hoeken die we hebben in de klas. Zoals de blokkenhoek, de huishoek en de lees/stempelhoek. Het doel hiervan is dat kinderen zich op motorisch, visueel, sociaal, taal- en rekengebied ontwikkelen. Voor de creatieve ontwikkeling is er een verfbord en een knutselhoek in de groep. Bovendien hebben we speciale kleuterprogramma’s op de computer/tablets. De programma’s sluiten aan bij onze taal- en rekenmethode.

’s Morgens geeft de leerkracht een opdracht aan de kinderen, passend bij hun niveau en ’s middags kunnen ze zelf kiezen op het planbord. De kinderen krijgen op deze momenten ook extra begeleiding of verrijking aangeboden.

Specifieke methodes voor groep 1-2

-Kleuterplein

Kleuterplein biedt thematische activiteiten aan die bij de belevingswereld van de kinderen aansluiten. Dit zijn activiteiten in de kring, in hoeken en met ontwikkelingsmateriaal. Er zijn leerlijnen voor rekenen, taal-lezen, sociaal-emotionele ontwikkeling, beeldende vorming, bewegingsonderwijs, drama, wereldoriëntatie/burgerschap, voorbereidend schrijven en Engels. De meeste activiteiten zijn uitgewerkt op drie niveaus. In de speciale klassenbrieven van groep 1 en 2 kunt u zien welk thema centraal staat. Natuurlijk gaan we in de klas ook iedere keer een thema tafel en/ of hoek inrichten. De methode kleuterplein is een voorloper van de methode Lijn 3 van groep 3. Raai de Kraai is de handpop die bij deze methode hoort. 

-Take it easy

Dit is de Engelse methode. Van de groepen 1 tot en met 8 leren wij Engels in de klas. Bij ons gaat dat vooral nog spelenderwijs, via verhalen, liedjes en spelletjes op het digibord. Deze methode werkt ook thema gericht, wij kiezen de thema’s die aansluiten met wat we op dat moment in de klas behandelen.

Gym

Op dinsdagochtend hebben we gym in de speelzaal. Hiervoor willen we u vragen om op die dag een shirt en een broekje mee te geven. We willen de gymschoenen graag op school bewaren, want als het regent gaan we ook gymmen en niet buiten spelen.

Verjaardag

Op de verjaardag van uw kind bent u van harte welkom om het feestje in de klas met ons mee te komen vieren. De traktatie zien we graag in de vorm van iets gezonds en niet te groot. De kinderen mogen de klassen rond om zich te laten feliciteren door de andere leerkrachten. Voor het tijdstip graag even overleggen met de leerkracht.