Gezonde school

Wij hebben het vignet Gezonde School, een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.

Een gezonde school is een school die tijd en aandacht besteedt aan gezondheid en een gezonde levensstijl. Dit doen we samen met de GGD door:

  • in de lessen structureel aandacht te besteden aan gezondheid
  • altijd op woensdag en vrijdag fruit/groenten te eten op school.
  • gezond gedrag te stimuleren. Zo spelen en leren we veel buiten op ons groene, natuurlijke schoolplein en is er ook aandacht voor hoe we met elkaar omgaan.
  • gezondheidsproblemen te signaleren door gebruik te maken van een volgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling.
  • het schoolbeleid op gebied van gezondheid en veiligheid te volgen.

 

GGD

Alle gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van burgers te bevorderen en beschermen tegen ziekten en calamiteiten. Deze taak is neergelegd bij de GGD.

De GGD doet dat door risico’s voor de gezondheid te signaleren, te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen, met speciale aandacht voor risicogroepen.

De GGD doet onder meer gezondheidsonderzoeken, verzorgen vaccinaties, adviseren gemeenten over het gezondheidsbeleid en ondersteunen scholen en kinderopvang bij hun zorg voor een gezonde leeromgeving voor hun kinderen. 

Daarnaast verlenen GGD's ook hulp als er incidenten uitbreken in de regio, bijv. na een uitbraak van voedselvergiftiging of een infectieziekte. Ook zorgen de GGD's voor snelle hulpverlening bij een eventuele grotere ramp. De GGD werkt veel samen met de ‘reguliere’ zorg, zoals huisartsen en ziekenhuizen. Kortom, het werk van de GGD is breed in aanbod en diversiteit, met de gezondheid en veiligheid van de inwoners daarbij centraal.

De afkorting “GGD” staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst.