Engels Cultuur

Cultuur

“Kunst, cultuur en creativiteit zijn belangrijk voor kinderen.”

Bij Cultuureducatie leren leerlingen dat er niet maar één manier is om de wereld te bekijken. Ook leren leerlingen zich op andere manieren te uiten dan alleen maar via taal. Door te tekenen, te dansen, toneel te spelen, te fotograferen, naar kunst/erfgoed te kijken of onderzoek te doen, ontdekken leerlingen hun eigen ideeën, emoties en fantasieën en ontwikkelen ze hun creativiteit. Het ontwikkelen van creativiteit is belangrijk in en voor onze samenleving die in een sneltreinvaart ontwikkelt. Creativiteit, flexibiliteit, een groot voorstellingsvermogen en een open houding zijn belangrijk om deel te nemen aan een samenleving waarin niets vaststaat, waar het morgen weer anders kan zijn.

Op IKC Voorhoute werken we zes tot acht weken aan een thema. Binnen dit thema worden er ateliers georganiseerd, veelal onder begeleiding van professionele kunstenaars, waar de leerlingen van groep 1 t/m 4 en van 5 t/m 8 in heterogene groepen aan de slag gaan met cultuureducatie. Ieder op zijn eigen niveau, ieder op een manier die bij hem/haar past.