Engels Cultuur

Engels

Van het 4de tot 10de levensjaar is het vermogen een tweede taal aan te leren het grootst. Dit gegeven en de ervaring met de nieuwe methode Take it Easy waren voor het team een reden te starten met Engels voor de gehele school. Het digibord is hierbij een belangrijke factor aangezien via dit kanaal de "native speaker" de lessen samen met de leerkracht zal geven.  De opbouw van de methode voor groep 1 tot en met 4 is concentrisch: in groep 3-4 werk je met dezelfde thema’s als in groep 1- 2. Alleen verandert de invulling van de prentenboeken, liedjes, een groot deel van de themawoorden en de lesactiviteiten. De thema’s sluiten goed aan bij de thema’s die al in de klas aan bod komen, zoals de seizoenen, vakantie en vieringen.

Door de concentrische opbouw beklijft de lesstof beter en breiden leerlingen hun woordenschat snel uit. De thema’s uit de leerjaren 5 en 6 komen in groep 7 en 8 weer aan bod. Vanaf groep 5 wordt er ook gewerkt met een werkboek. 

In Take it easy komen native speakers aan het woord, dus dat is absoluut een sterk punt. Een ander sterk punt is dat er geen Nederlands gesproken wordt. De betekenis van woorden leren de kinderen dus niet door vertaling. Ze halen de informatie uit de context en door het uit te beelden. De kinderen vinden vooral de woordspelletjes van de methode leuk en hebben plezier in de gesprekken die ze samen mogen oefenen. De liedjes vinden ze vaak grappig.”