Back to Top
Pagina 1 van 4

Aanmeldformulier

Gelieve het formulier zo volledig mogelijk in te vullen
Gegevens met betrekking tot de leerling
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Peuterspeelzaal / Kinderdagverblijf / School waarop leerling voorheen was ingeschreven
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Broertjes/zusjes (naam, geslacht, geboortedatum)
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Gegevens met betrekking tot de ouder(s)/verzorger(s)
Ouder/verzorger 1 is tevens de wettelijke vertegenwoordiger
Ouder/verzorger 1
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ouder/verzorger 2
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Medische gegevens
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Gebruikt uw kind medicijnen waar wij op school rekening mee moeten houden?
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Noodgegevens (wanneer de ouder(s)/verzorger(s) niet bereikbaar is/zijn)
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Overige gegevens
Regelmatig plaatsen wij foto’s van activiteiten op onze website, in onze nieuwsbrief en op de schoolkalender
Geeft u toestemming om foto’s te plaatsen waar uw kind op staat afgebeeld?
Ongeldige invoer
Wij zijn op de hoogte dat de ouderbijdrage op IKC Voorhoute vrijwillig is.
Ongeldige invoer
Ondertekening
Dit aanmeldingsformulier dient ondertekend te worden door beide ouders.
Wat als u gescheiden bent?
- Als er sprake is van co-ouderschap moeten beide ouders ondertekenen
- In alle andere gevallen tekent alleen de ouder/verzorger die het ouderlijk gezag heeft en bij wie het kind woont
De ouder(s)/ verzorger(s) verklaart/verklaren dat:
- zij bovenstaande gegevens naar waarheid hebben ingevuld
- zij de uitgangspunten van deze school respecteren zoals ze zijn verwoord in het schoolplan en beschreven in de schoolgids
- zij toestemming geven om gegevens in te winnen bij de vorige school, de peuterspeelzaal en/of de kinderopvang
- zij toestemming geven om gegevens te verstrekken aan de GGD, Gemeente en Inspectie als hierom verzocht wordt en het belang van het kind gediend wordt
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer